Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μυϊκός Σπασμός

Παθήσεις

ΜΥΪΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ


Ο μυϊκός σπασμός αποτελεί τύπο μη φυσιολογικής μυϊκής δραστηριότητας.  Οι σπασμοί μπορεί να είναι κλονικοί δηλαδή συνεχείς με ακούσιες εναλλαγές σύσπασής χαλάρωσης ή να έχουμε το φαινόμενο του τονικού σπασμού, δηλαδή διαρκής σύσπαση.  Σε περίπτωση τονικού σπασμού ο μυς παρουσιάζει πόνο στη προσπάθεια ενεργοποίησης κινητική δυσλειτουργία, βράχυνση και εμποδίζει τον μυ να φτάσει στο μέγιστο μήκος του.
Κάποιες φορές ο μυϊκός σπασμός συμβαίνει για την προστασία μας.  Όταν ο εγκέφαλος μέσω των αισθητήριων νεύρων αντιληφθεί οστική αστάθεια ή κίνδυνο τραυματισμού ιστών γύρω ή στην ίδια την σπονδυλική στήλη μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, αξιολογεί το μέγεθος του κινδύνου, ώστε να δώσει τις κατάλληλες εντολές αντίδρασης για την προστασία της περιοχής.  Η πλέον συνηθισμένη αντίδραση του είναι η ακινητοποίηση της περιοχής με προστατευτικό μυϊκό σπασμό.  Με αυτή την αντίδραση ο εγκέφαλος προσπαθεί να προστατεύσει την απειλούμενη περιοχή από μεγαλύτερο τραυματισμό.

Επιστροφή στο περιεχόμενο