Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναλγητικό

Είδη Μασάζ

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ


Βασίζεται στην χειροπρακτική μέθοδο η οποία είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη υγείας. Ασχολείται με την πρόληψη, αλλά και με τη θεραπεία νευρομυϊκών και σκελετικών παθήσεων. Βοηθά επίσης, την αποκατάσταση των τραυματισμένων μυών και τενόντων.
Στην καθημερινότητα από λάθος στάση στο σώμα μας υποφέρουμε από μυοσκελετικούς πόνους οι οποίου μας δυσκολεύουν
στην άνεση της ελεύθερης κίνησης.  Με αποτέλεσμα να πονάμε, να μειώσουμε την δραστηριότητά μας, να μην αποδίδουμε στο 100% στην εργασία μας, να νιώθουμε άσχημα για το ότι δεν τα καταφέρνουμε και πολύ άλλοι λόγοι που μας αλλάζουν το φυσιολογικό ρυθμό της ζωής μας.
Στο αναλγητικό μασάζ, ο μασέρ  αντιλαμβάνεται τις επιμέρους ανάγκες του κάθε δέκτη και γνωρίζει τα σωστά σημεία πάνω στα οποία θα δώσει έμφαση.  Με σκοπό  για να τον απαλλάξει από το πιάσιμο στους μύες, να ελευθερώσει την ομαλή ροή του αίματος, λύσει τους μυϊκούς σπασμούς,  να αποκαταστήσει τους τραυματισμένους μύες, συνδέσμους και τένοντες.  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές μάλαξης και κάνει την ορθή τους χρήση.


Επιστροφή στο περιεχόμενο